REGLAMENT

EL CLUB ORGANITZADOR APLICA LES SEGÜENTS NORMES:

** Les rodes superiors a 110mm estan permeses a 42k, 21k i 10k

 1. El patinador que no tingui un comportament d’acord amb l’ètica esportiva abans o durant la realització de la prova, podrà ser desqualificat.

 2. El patinador que no porti col·locat el dorsal assignat per l’organització, i si el dorsal no està col·locat correctament, podrà ser desqualificat.

 3. Aquell corredor que un cop finalitzada la seva prova no surti del circuit, podrà ser desqualificat.

 4. Per a la col·locació dels corredors a l’hora de la sortida, aquests hauran de regir per les instruccions del jutge àrbitre. Es podran fer sortides per separat segons categoria.

 5. L’ús de casc serà obligatori, i la resta de proteccions (canelleres, genolleres …) recomanable.

 6. L’hora de tancament del circuit serà a les 12:30 per a totes les curses, permetent únicament donar l’última volta a tot aquell patinador que hagi passat per META abans de les 12:15.

 7. Tot participant inscrit a la prova, cedeix els seus drets d’imatge a l’organització, podent utilitzar les fotografies-imatges per a la promoció i difusió de l’esdeveniment (mai de forma lucrativa).

 8. Aquells fotògrafs professionals i / o aficionats que realitzin fotografies durant tot l’esdeveniment (dissabte i diumenge), han de comptar amb autorització expressa de l’organització. Sol·licita la teva autorització a info@bcnrollermarathon.cat. Si demanes autorització i no et contestem, significa que no estàs autoritzat.

 9. L’organització posarà a disposició dels corredors un punt d’avituallament durant la realització de la prova.

 10. Tot participant inscrit, es compromet a respectar totes les normes tant del reglament general com de l’específic, i especialment pel que fa a abandonar la prova quan els jutges considerin que el seu nivell tècnic i / o físic no és adequat, i quan no sigui capaç de respectar els horaris màxims assenyalats per l’organització.

 11. Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pòlissa d’assegurances, concertada per l’Organització, que cobrirà els accidents que es puguin produir com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova, i mai com a derivació d’un patiment o tara latent, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de l’articulat del reglament, etc., així com els produïts en els desplaçaments durant anada i tornada al lloc en el qual es desenvoluparà la prova, en cap cas s’ha d’indemnitzar.

 12. El preu de la inscripció, un cop realitzat el pagament, no es reemborsarà en cap cas. En cas de pluja la prova es realitzarà igualment.

 13. En cas d’anul·lació per causes de força major, no es reemborsarà la inscripció, sinó que serà compensada per la inscripció a la III Barcelona Roller Marathon que es durà a terme el 2021.

 14. En el moment de recollir el dorsal caldrà deixar una fiança de 20€ que es retornarà al final de la prova quan es retorni el xip. Clubs o grups d’amics: demanarem que designeu un encarregat per recollir xips del vostre equip i deixeu una sola fiança pel total.

 15. Tot allò no recollit en aquestes normes es resoldrà en base a allò establert en el reglament de competició de patinatge de velocitat.

CATEGORIES ADMESES

PREMIS

© Barcelona Roller Marathon 2020. Organised by Club Patí Barcelona.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon